Tuesday, October 2, 2018

1810021. Doa kepada Malaikat Pelindung.

Doa kepada Malaikat Pelindung

Malaikat Allah, engkau diutus oleh Allah untuk melindungi umatNya, dan menghantar mereka ke tempat yang telah ditentukan olehNya.

Ya malaikat pelindungku, aku bersyukur kepada Allah karena Dia sendiri berkenan mengutus engkau mendampingi dan melindungi aku.

Sudilah engkau melindungi aku terhadap semua yang membahayakan diriku, bila bahaya itu sudah dekat, sudilah engkau melawannya demi keselamatanku, sedangkan kalau bahaya itu masih jauh, bimbinglah aku menempuh jalan lain yang lebih aman. Semoga engkau selalu mengingatkan aku akan kebaikan dan jangan merelakan aku melakukan hal-hal yang kurang berkenan pada Allah.

Kalau aku menghadapi godaan, mohonkanlah kekuatan dari Allah agar aku tidak goyah, dan kalau aku jatuh ke dalam dosa, sudilah engkau membimbing aku untuk bertobat.

Lindungi aku dalam ketenangan, dan jagalah aku bila aku tidur, sudilah engkau memberikan kekuatan bila aku lemah.

Doakanlah aku selalu, agar dapat mengamalkan hidup kristen dengan tulus hati. Mohonkanlah aku rahmat Allah agar aku mampu menjadi pewarta kabar gembira, seperti Malaikat Gabriel, dan penumpas kejahatan seperti Malaikat Michael.

Ya malaikatku, semoga aku selalu mengikuti bimbinganmu dan bersama engkau perkenankanlah aku selalu melambungkan pujian serta syukur kepada Allah dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kita.

Amin.

No comments:

Post a Comment

Do U have another idea ?


LET'S SHARE 2 US.